1. ประเทศไทย
  2. PlayStation 4
  3. Mars Alive
Mars Alive
PS4
PS4

Mars Alive VR

Site, reklamlar sayesinde 7/24 çalışıyor.
Lütfen bizi destekleyin ve AdBlock'u devre dışı bırakın veya abone olun.
 Zaten bu oyuna sahibim

Fiyat değişikliği geçmişi (PlayStation Store)

En Düşük Fiyat: ฿318 , PS+: ฿264 — Çıkış Tarihi: 20 Haziran 2019

Açıklama

《Mars Alive》is a survival PS VR game in the open world. After a terrifying explosion, the whole colony was destroyed. As an astronaut staying on Mars, You need to explore the planet and collect resources, in order to survive in this brutal world.

In 2045, all the cultures, technologies and innovations on Mars have vanished under a terrorist attack. The player would face the severe weather, day and night, and other challenges in nature conditions through the first-person view. In this game, you need to manage your resources wisely to survive as long as you can. Just like the description of Martian. The player will reveal the truth behind the civilization on this red planet, which is full of mystery and conspiracy.

Highlights
 Explore the open world of Mars and experience real-time transition of day & night and severe weathers.
 Become a true Mars citizen via various activities o Mars. E.g. Mining, 3D printing, planting, vehicle driving.
 Simulate real mars environment, you are not a hero but an ordinary person.
 Reveal the answers and truths behind the fascinating storyline in depth with multiple endings.

Copyright:
© 2006-2019 CIRCLE Ent. All Rights Reserved.

Purchase or use of this item is subject to SEN Terms of Service and User Agreement.
Bilgiler tüm hakları saklı olarak resmi PSN sitesinden alınmıştır.
Oops!
something went wrong

There was a problem and the payment failed. It's okay, try again or write me, I will try to help deal with the problem.

If I didn’t answer right now, I will definitely answer a little later!

Upgrade to Premium
— veya — — veya — write to email
Thanks!
payment was successful

Now you have access to all the features of the Premium Subscription.

When new functionality will appear, it will be immediately available to you.

If you have questions or suggestions — feel free to write, the service is getting better thanks to you!

$2.99 / month
  • No advertising
  • Desired game price
  • Diğer bölge fiyatları
  • Advanced recommendations
  • Notification of discounts on games in stores
  • Dark theme

More features with a premium subscription

We're about to release our new feature — Premium Subscription.

Theres nothing to worry about — all features that you've used before will remain free.

But we are working hard on new cool stuff for our subscribers to get more from our service.

Spend $2.99 to save $100!

more about subscription