1. ประเทศไทย
  2. PlayStation 4
  3. Stay Cool, Kobayashi-San!: A River City Ransom Story
Stay Cool, Kobayashi-San!: A River City Ransom Story
PS4
PS4

Stay Cool, Kobayashi-San!: A River City Ransom Story

Site, reklamlar sayesinde 7/24 çalışıyor.
Lütfen bizi destekleyin ve AdBlock'u devre dışı bırakın veya abone olun.
 Zaten bu oyuna sahibim

Fiyat değişikliği geçmişi (PlayStation Store)

En Düşük Fiyat: ฿268 , PS+: ฿268 — Çıkış Tarihi: 07 Kasım 2019

Açıklama

A short while after the events of "Downtown Nekketsu Monogatari"...
Reiho High School, where the battle took place, has these Big Four, who are feared by all the others schools around.
And at the top of the Big Four, reigns only one man: Masao Kobayashi.
Here's one of his stories.

Back in middle school, a mysterious event led him to meet a boy named Mizoguchi, who was actually a Time Regulator, going after an evil organization that has disrupted the time-space equilibrium.

After finding out that Kobayashi has a hint of mysterious power in him, Mizoguchi has them set out together to take this evil organization down.

So, when Kobayashi's friend gets abducted by the evil organization, He puts on a calm face while burning with rage inside.
He has got to go rescue his friend and bring an end to this evil organization.

■Original staff members!
The original directors of Nekketsu Kōha Kunio-kun (aka Renegade): Yoshihisa Kishimoto and Downtown Nekketsu Monogatari (aka Street Gangs/River City Ransom): Mokeke Sekimoto, are teaming up to bring you a new reckless action game !

■Funny and nostalgic pixel art!
When hearing "Kunio-kun", pixel art characters is the first thing that comes to mind.
Nice, cute and nostalgic pixel art.

■20 different endings!
Depending on your actions in-game, you can trigger a different ending.
Do you think you could complete the game to see every one of them?

■Collect the ★ and power-up!
You can actually spend the ★ you have collected in-game to enhance your characters and equip them with items.
Let's play the game and become the strongest!

■Quite the chatterbox!
All characters have been voiced for this game!
Enjoy the very talkative encounters between them!

Copyright:
© ARC SYSTEM WORKS

Purchase or use of this item is subject to SEN Terms of Service and User Agreement.
Bilgiler tüm hakları saklı olarak resmi PSN sitesinden alınmıştır.
Oops!
something went wrong

There was a problem and the payment failed. It's okay, try again or write me, I will try to help deal with the problem.

If I didn’t answer right now, I will definitely answer a little later!

Upgrade to Premium
— veya — — veya — write to email
Thanks!
payment was successful

Now you have access to all the features of the Premium Subscription.

When new functionality will appear, it will be immediately available to you.

If you have questions or suggestions — feel free to write, the service is getting better thanks to you!

$2.99 / month
  • No advertising
  • Desired game price
  • Diğer bölge fiyatları
  • Advanced recommendations
  • Notification of discounts on games in stores
  • Dark theme

More features with a premium subscription

We're about to release our new feature — Premium Subscription.

Theres nothing to worry about — all features that you've used before will remain free.

But we are working hard on new cool stuff for our subscribers to get more from our service.

Spend $2.99 to save $100!

more about subscription