1. ประเทศไทย
  2. PlayStation Vita
  3. Pantsu Hunter: Back To The 90S
Pantsu Hunter: Back To The 90S
PSVita
PSVita

Pantsu Hunter: Back To The 90S

Site, reklamlar sayesinde 7/24 çalışıyor.
Lütfen bizi destekleyin ve AdBlock'u devre dışı bırakın veya abone olun.
 Zaten bu oyuna sahibim

Fiyat değişikliği geçmişi (PlayStation Store)

En Düşük Fiyat: ฿153 , PS+: ฿153 — Çıkış Tarihi: 08 Kasım 2019

Açıklama

※This product contains items for PlayStation®Vita and PlayStation®4. For more information about PlayStation®4 item, please check at the PlayStation™Store.

Share a heart-to-heart talk, watch a movie together, take a bath, remove a computer virus, help a girl in a tough spot and - if you're lucky - find the love of your life using the color and pattern of her panties. Pantsu Hunter: Back to the 90s is an adventure game with point-n-click elements (with a risk of swift loss) that tells the story about a guy looking for love renovated in a nostalgic 80s and 90s anime style.

Kenji Kojima, a young and able enthusiast, leaves his home province to attend university in the capital. Without the help of his parents, it’s difficult to live and study, so he begins learning different occupations until he eventually becomes a true handyman. However, academic qualifications aren’t his priority in life - it’s finding true love! Unfortunately, it’s not that simple. To his aid have come the most unexpected of all things: Panties! Kenji has learned how to identify a girl's personality by her underwear and he’ll meet four girls on his way: a playful sweetheart, a pretty tomboy, a shy introvert and an icy beauty. Can he eventually find his true love?

Features:

• Nostalgic and unique 80s and 90s anime-like style
• Animated backgrounds and female character faces
• Original soundtrack created with the help of an old synthesizer
• 18 panties for your collection
• A variety of unforeseeable endings. Be careful!
• 9 Extra scenes disclosing the heroines' past

Copyright:
© Ascension Dream, Sometimes You. Licensed to and published by Eastasiasoft Limited. All Rights Reserved.

Purchase or use of this item is subject to SEN Terms of Service and User Agreement.
Bilgiler tüm hakları saklı olarak resmi PSN sitesinden alınmıştır.
Oops!
something went wrong

There was a problem and the payment failed. It's okay, try again or write me, I will try to help deal with the problem.

If I didn’t answer right now, I will definitely answer a little later!

Upgrade to Premium
— veya — — veya — write to email
Thanks!
payment was successful

Now you have access to all the features of the Premium Subscription.

When new functionality will appear, it will be immediately available to you.

If you have questions or suggestions — feel free to write, the service is getting better thanks to you!

$2.99 / month
  • No advertising
  • Desired game price
  • Diğer bölge fiyatları
  • Advanced recommendations
  • Notification of discounts on games in stores
  • Dark theme

More features with a premium subscription

We're about to release our new feature — Premium Subscription.

Theres nothing to worry about — all features that you've used before will remain free.

But we are working hard on new cool stuff for our subscribers to get more from our service.

Spend $2.99 to save $100!

more about subscription